Om os

Historie

 

1960 Stiftende generalforsamling
   
1961 Værket i Grønnegade bygges samtidig med, at ledningsnettet etableres, og de første forbrugere tilsluttes.
   
1960-erne
 
Ledningsnettet nord for jernbanen udbygges. Samtidig kommer der en ledningsunderføring ved jernbanen til Tornagerområdet.
   
1970-erne

 
Udstykningsområdet, Højager, udvikler sig med stor hastighed og forsyningsnettet udbygges yderligere. Det velfungerende værk i Grønnegade er med sine oliekedler stadig i stand til at klare produktionen
   
  I slutningen af dette årti kræver varmeforsyningsloven, at kommunerne udarbejder retningslinier for boligopvarmning. Dette sker samtidig med, at naturgassen fremstår som en ny energikilde til den fremtidige varmeproduktion.
   
1983/84
 
Debat og beslutning om at varmeværket konverteres om til et naturgasbaseret værk.
   
1985


 
Værket i Grønnegade ombygges til at kunne anvende naturgas. Den murede skorsten væltes og erstattes af en stålskorsten. Værket producerer nu varme med tre kedler. Dog bevares muligheden for fortsat at kunne fyre med olie i tilfælde af forsyningssvigt.
   
1993
 
Debat og beslutning om at etablere et kraft-/varmeværk på Nordkrogen nr. 20. Dette i henhold til en ny lovgivning indenfor området.
   
1995
 
Kraft-/varmeværket indvies. Den første Niigata-gasmotor starter varme- og elproduktionen.
   
1997 Gasmotoren havarerer. Reparationen varer 4 måneder.
   
2000 
Serviceomkostningerne på Niigata-motoren tager et omfang, der sætter tanker i gang i retningen af en konvertering til en motor af et andet fabrikat. Dette sammenholdes med, at nye motortyper producerer mere samtidig med at serviceomkostningerne er lavere, så den økonomiske fordel ved omkonvertering til en anden motor bliver indlysende.
   
2001
 
Bestyrelsen indgår en aftale med Wärtsilä om køb af en ny gasmotor. Ombygningen foregår hen over sommeren.
   
2002 Efter en prøvekørselsperioden overtager værket en velfungerende motor.
   
2005 Der etableres et flisfyringsanlæg på Nordkrogen.
   
2005-2013  Bestyrelsen er meget optaget af Jelling Varmeværks brændselsvalg til fremtidig grøn fjernvarme.
   
2014-2016  Bestyrelsen arbejder aktivt med etableringen af solvarme.
   
2015  Etablering af solvarmeanlæg igangsættes.
2017  Indvielse af moderniseret værk med solvarmeanlæg, absorptionsvarmepumpe, LT2-veksler til   gearing af gasmotoren og flisfyret samt ny administrationsbygning.
2019  Udvidelse af solvarmeanlæg.
2021

Etablering af vekslerstation på TVIS overskudsvarme.
Wärtsila gasmotor samt fliskedel tages ud af drift.

//