I forbindelse med skiftet til TVIS varme åbnede der sig en mulighed for at styrke varmeværkets grønne profil yderligere med et solcelle anlæg. På taget, hvor der tidligere var monteret forskelligt udstyr til Gasmotoren blev der en stor plan flade fri på 320 m2 som har givet plads til 219 m2 solceller.

 

Vi har opsat et 40kW anlæg, der på årsbasis producerer ca. 37.000 kWh, hvilket svarer til omtrent en femtedel af varmeværkets årlige forventede forbrug af strøm på Nordkrogen

Anlægget blev idriftsat i starten af Maj 2021, og har frem til 10. juni 2024 produceret 91.180 KWh, hvilket svarer til en Co2 besparelse på 43,31 tons

I sommermånederne, hvor det varme vand til forbrugerne primært kommer fra solvarmeanlægget bidrager solcelle anlægget til at varmeværket producerer 90% Co2 neutralt!!

Anlægget er udført af Phønix Tag og er ikke synligt for forbipasserende da det ligger næsten horisontalt på taget.

//