Gaskedler

Gaskedlerne leverede godt 15 % af varmeværkets samlede produktion i 2018.