Gaskedler

Gaskedlerne leverede godt 25-30 % af varmeværkets samlede produktion frem til 2021 hvor TVIS blev idriftsat.

De 3 gasfyrede kedler er stadigvæk fuldt funktionsdygtige og står i stand-by position, altid klar til opstart hvis varmeleverancen fra TVIS mod forventning skulle svigte.

//