Fliskedel

Fliskedlen leverede 20 % af varmeværkets samlede produktion i 2018.