Opbygning af solvarmefeltet Etape 1

Solvarmen leverede godt 20 % af varmeværkets samlede produktion i 2018.