Gasmotor

Gasmotoren leverede godt 40 % af varmeværkets samlede produktion i 2018.