Solvarme etape 1

Solvarmen leverede godt 20 % af varmeværkets samlede produktion i 2018.

//