Generalforsamling

DOWNLOAD
2X131 Avis Generalforsamling Jellingvarmeværk

Regnskab for 2021 er på hjemmesiden under Økonomi https://www.jelling-varmevaerk.dk/økonomi/årsregnskab-og-budget/