Solvarmeanlæg.

Beslutning om etablering af et solvarmeanlæg blev godkendt i bestyrelsen i 2015 og anlægget blev projekteret, opbygget og idriftsat i 2016 og udvidet i 2019.

Skelborgvej 3 blev købet med henblik på etableringen af solvarmefeltet og siden blev bygningerne solgt fra.

Valget af fabrikat faldt på det finske Savosolar som i 2016 var på vej ind på det danske marked og var unikke i opbygning med en absorber af aluminium med en speciel nanocoatning som sikrer høj effektivitet.

Etape 1 består af 1031 paneler – 15.290 m2 og efter udvidelsen med 326 paneler i 2019 er anlægget nu fuldt udbygget på 20.125 m2.

Produktion:

år

Samlet produktion

Bemærkning

2016

2652 MWh

Idriftsat maj 16

2017

6289 MWh

Helt driftsår

2018

7838 MWh

Helt driftsår

2019

8504 MWh

Helt driftsår

 

Solvarmeanlægget skønnes at være i stand til at producere alt varmen fra sidst på foråret til først på efteråret dog meget afhængigt af solskinstimer i perioden. I den øvrige del af året vil anlægget bidrage med betydelige mængder varme.

Etableringen af solvarmeanlægget har bevirket at produktionen på fliskedlen lukkes ned fra maj til september. Desuden er produktionen på kraftvarmemotoren begrænset i forår, sommer og efterårsperioden.

Reservelastkedlerne i Grønnegade producerer også væsentligt mindre end tidligere år.

Alt i alt er investeringen både rentabel og en gevinst for miljøet som sikrer Jelling Varmeværks strategi om en grøn varmeproduktion til en fornuftig pris.