Vedtægter og bestemmelser

Fjernaflæsning

Fjernaflæsning finder pt. sted ved hvert månedsskifte. Der modtages ikke særskilt underretning om dette.