Vedtægter og bestemmelser

Fjernaflæsning

Fjernaflæsning finder pt. sted ved hvert månedsskifte. Der modtages ikke særskilt underretning om dette.
DOWNLOAD
Almindelige bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Tekniske bestemmelser.pdf
DOWNLOAD
Vedtægter godkendt 08-02-2018.pdf