Fjernaflæsning

Fjernaflæsning finder pt. sted på daglig basis. Der modtages ikke særskilt underretning om dette.
//