DOWNLOAD
2020 Fjernvarmedeklaration
DOWNLOAD
2021 CO2 Emission

Miljødeklaration

Der forventes i 2022 en varmeproduktion på 33.282 MWh. TVIS leverer de 25.329 MWh (76%). Herudover producerer varmeværket selv de sidste 24% via solpanelerne.

TVIS har udarbejdet en fjernvarmedeklaration for selskabets varmeproduktion. Deklarationen viser udledningen af hvor meget drivhusgas mm. der udledes i forbindelse med TVIS’ fjernvarmeproduktion.

Jelling Varmeværks egen fjernvarmeproduktion via solpanelerne medfører ikke udledning af drivhusgasser mm.

Miljødeklarationen for varmeværkets samlede varmebehov vil derfor udgøre 76% af udledningerne jf. TVIS’ fjernvarmedeklaration.