Stabile varmepriser

5. november 2021

Bestyrelsen i TVIS har netop godkendt budgettet for 2022, og det indebærer, at TVIS holder varmetaksten på et stabilt niveau. Det er meldingen fra TVIS, der leverer varmer til fjernvarmeselskaberne i Trekantområdet.

- Det er en fordel for fjernvarmeforbrugerne i Trekantområdet, at der er en robust forsyningsstrategi med flere varmekilder i vores forsyningsområde, og det kan ses på prisudviklingen, siger direktør for TVIS, Jørgensen Nielsen.

Taksten har været stabil de seneste tre år på 100 kroner pr. GJ, og vurderingen er, at det vil fortsætte i 2022. TVIS understreger, at det altid har været formålet i TVIS at stræbe efter høj forsyningssikkerhed, grøn varme og lavest mulige pris på vegne af de fire ejerkommuner, ni fjernvarmeselskaber og deres tilsluttede forbrugere.

- TVIS har indkøbsmæssigt ikke lagt vores æg i samme kurv, hvilket har den fordel, at vi ikke er udsat for svingende energipriser, som det opleves med gas og el. Varmen består af billig, lokal overskudsvarme, siger Jørgen Nielsen.

Den samlede varmeproduktion består af en fjerdedel overskudsvarme fra Raffinaderiet i Fredericia, en fjerdedel fra Energnist i Kolding, og halvdelen fra Skærbækværket, som er den centrale kilde for TVIS.

- Dertil kommer mindre leverancer fra spildevandsrensning i Fredericia og Vejle, overskudsvarme fra Middelfart Rådhus. Og i 2022 aftager vi overskudsvarme fra produktion af grøn brint, hvilket illustrerer fleksibiliteten ved vores system, og hvor fremtidssikret det er, siger Jørgen Nielsen, der også noterer sig, at forbrugerne kan se frem til stabile priser i årene, der kommer.

- Vores langtidsbudget viser varmens prisudvikling de kommende 20 år, og vi forventer generelt en fremtid med stabile priser. Det skyldes, at biomasse, overskudsvarme og affaldsvarme er de bærende brændsler. Vi er et hvile-i-sig-selv-selskab, derfor må vi ikke skabe fortjeneste, men skal sikre lave priser, høj forsyningssikkerhed og lav CO2-udledning, og det lykkes på alle parametre, siger Jørgen Nielsen.