Grøn varme

19. november 2020

 

Når du har fået fjernvarme i dit hjem, er det et uhyre enkelt system. Selve tilslutningen kan være i et lille skab, så det trækker ikke ned i husets udseende. Det larmer ikke og du har altid varmt vand til vandhanen. Som forbruger står du ikke med vedligeholdelsen af et stort anlæg eller en anden, individuel løsning. Så du undgår uforudsete udgifter til vedligeholdelse. Det er fordelene ved en kollektiv løsning som fjernvarme.

 

I 2030 er fjernvarmen 100 procent grøn 

Fjernvarmen har sat sig for at være 100 procent grøn i 2030. Det er en imponerende milepæl, og det kan lade sig gøre, fordi vi som samfund har været fremsynede og investeret i den grønne fjernvarme. I dag har fjernvarmen nået 61% af den grønne vej til 2030. I de næste 10 år skal vi udfase de sidste fossile energikilder. På bare otte år siden 2012 er vi lykkedes med at gøre fjernvarmen 25% mere grøn. Tænk bare på, hvad der kan ske de næste år frem mod 2030. Vi drømmer derfor ikke bare om, at de 3.6 millioner danske fjernvarmebrugere skal kunne skrue op for varmen en kold vinterdag – uden at klimaet taber. Det bliver rent faktisk til virkelighed, når fjernvarmen i 2030 er CO2-neutral.  

 

Det grønne bidrag fra fjernvarmen er stort – også sammenlignet med andre sektorer 

Fjernvarmesektoren er isoleret set den sektor, der kan levere det største bidrag til indfrielsen af Folketingets klimamål om 70% CO2-reduktion inden 2030. 44% af regeringens 70 procents klimamål i 2030 kan nås gennem fjernvarmen. Hvis samme CO2-besparelse skulle opnås alene med elbiler, ville det svare til 1,5 millioner nye elbiler på de danske veje. Et hus på 150 m2, der skifter fra gas til fjernvarme, vil spare miljøet for næsten 4 ton CO2 om året. Skulle man opnå samme CO2-besparelse ved at plante træer, ville det kræve 3 fodboldbaner dækket med egetræer. 

 

Alle vedvarende energikilder kan blive til grøn fjernvarme 

Fjernvarmen har den fordel, at den kan udnytte alle energikilder. Med geotermi udnytter fjernvarmen energi fra varmt vand i undergrunden, og med solfangere indfanger fjernvarmen solvarme og producerer varmt vand. Sol, vind, biomasse, overskudsvarme fra datacentre og sågar jordens indre kan give miljøvenlig fjernvarme.  

 

Fjernvarmen er et energilager til opbevaring af grøn energi 

I modsætningen til de gamle brændsler som kul, gas og olie kan vedvarende energi ikke bare tilpasses efterspørgslen. Tidligere satte man mere kul på kedlerne, når frosten satte ind og behovet for opvarmning steg. I dag skinner solen ikke altid, når vi fryser inden døre. Nogle gange skinner solen rigtig meget, så meget, at vi ikke kan nå at bruge al den energi, vi producerer. Andre gange er der mørkt og overskyet. Det stiller store krav til mulighederne for at lagre energien – og det er her, fjernvarmen kan noget, ingen andre energiformer ikke kan. Fjernvarmen er et stort energilager, der kan forbinde sektorerne, så energien udnyttes optimalt. 

 

Fjernvarmen gør resten af samfundet grønnere 

I fremtiden skal vi bruge den grønne energi fra vindmøller, solceller, geotermi etc. til alle formål: Industri- og landbrugsproduktion. Transport i biler, busser, tog og fly. Opvarmning af boliger. Når vi undgår energispild i fjernvarmen, bliver der derfor mere grøn energi til resten af samfundet. Det er vigtigt, for den grønne omstilling af alle samfundets sektorer er en rigtig stor udfordring. Med investeringer og udbygning af fjernvarmen, bliver opgaven dog nemmere. For fjernvarmen kan aftage den energi, som resten af samfundet ikke kan finde anvendelse for. 

 

Den grønne omstilling kræver fælles løsninger 

Du har formentlig en af verdens grønneste klimateknologier derhjemme. 1,7 millioner danske husstande nyder nemlig allerede godt af den grønne fjernvarme. Det fælles fjernvarmesystem er et fremsynet levn fra tidligere tiders visionære beslutningstagere. Men fjernvarmen er fuldstændig afgørende for den enorme opgave, vi som samfund står over for i kraft af den grønne omstilling. Hvis det ikke var for Danmarks omfattende fjernvarmesystem, ville Danmark få langt sværere ved at nå vores klimamål i både 2030 og 2050. Vi får dog kun udnyttet fjernvarmens fulde potentiale, hvis vi forstår, at opgaver så krævende som den grønne omstilling ikke kan løses med et mylder af individuelle løsninger. Som så mange gange før, skal opgaven løses i fællesskab. Den fælles løsning gør det muligt både at udnytte alle energiformer bedst muligt og samtidig opnå en effektiv energioptimering.   

 

Danmarks fjernvarmeekspertise skaber vækst, eksport og jobs 

Øgede investeringer i fjernvarmen kan i høj grad være med til at sætte et grønt dansk aftryk på verdenskortet: Kinas voksende byer efterspørger fjernvarmeløsninger, som kan reducere luftforureningen og samtidig give billig, grøn varme til befolkningen – se bare på Benxi. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har estimeret, at vi ved at udbygge de danske fjernvarmenet og konvertere 500.000 boliger med olie eller gas til grøn fjernvarme, kan skabe 20.000-30.000 grønne job. Det vil sætte gang i anlægsbyggeriet, og understøtte håndværkere og små erhvervsdrivende over hele landet.