Jelling Varmeværk fastholder uændret varmepris

6. januar 2020

Nyt budget betyder, at Jelling Varmeværks forbrugere har uændret varmepris i 2020.

 

Regnskab 2019

Selvom varmeåret først er slut ved udgangen af december måned, og det endelige regnskabsresultat tidligst kendes i starten af marts, forventer Jelling Varmeværk et overskud i forhold til det budgetterede på 1,0 mio. kr.

 

Da der var et mindre underskud fra året før, vil der være et samlet overskud på knap 0,9 mio. kr., der tilbagebetales via taksterne i det kommende år.

 

Formand, Frans Andersen udtaler:

 

”Vores regnskab er uundgåeligt præget af et stort antal variabler. Her kan bl.a. nævnes: antallet af solskinstimer, skiftende energipriser samt vedligeholdelse af produktionsapparat og ledninger.

Det forventede overskud skyldes ikke mindst, at

  • Naturgaspriserne har været lavere end forventet
  • I modsat retning trækker, at Solvarmeproduktion har været noget lavere. Produktionen blev derfor erstattet af dyrere motorproduktion

 

 

Budget 2020

Det overførte overskud fra 2019 betyder, at varmepriserne vil være uændrede ift. 2019.

I budgettet er indregnet, at der fra 2020 bortfalder et elproduktionstilskud på 0,6 mio. kr. samt at varmeproduktionen bliver lidt dyrere.

 

Selvom taksterne bliver uændrede vil forbrugerne opleve en lidt lavere a’contoopkrævning, idet varmeværket hidtil har beregnet denne på grundlag af Teknologisk Instituts opgørelse af graddage for normalåret (1975-1985) på 3.112 graddage. Denne har de senere år vist sig at være for høj, hvorfor varmeværket i 2020 vil beregne a’contoopkrævningen på grundlag af 2.832 graddage

 

Prisen for et standardhus på 130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh er uændret 12.847 kr. årligt inkl. moms.

 

Det har formanden følgende kommentarer til:

 

”Vi kan glæde os over, at forbrugernes varmepris i det kommende år er uændret i forhold til det seneste år. De faktorer, der spiller ind på prisfastsættelsen, som vi på nuværende tidspunkt kender, resulterer i den nævnte varmepris for et standardhus, og det er tilfredsstillende. I regnskabsåret 2019 har forbrugerne skullet vænne sig til kun 4 betalingsrater. Det er gået uproblematisk og er nu indkørt praksis.” 

 

Husk værkets hjemmeside, www.jelling-varmevaerk.dk.

 

Yderligere oplysninger v/Formand Frans Andersen, tlf. 4091 1974.

 

Bestyrelsen, Jelling Varmeværk, december 2020