Jelling Varmeværk fastholder prisen i 2022 og varsler prisstigninger fra 1. januar 2023.

5. juli 2022

Jelling Varmeværk har modtaget oplysning om at vores varmeleverandør TVIS forhøjer sine priser med ca. 18% fra 1. juli 2022. Den vigtigste årsag er bl.a., at prisen på træflis til Skærbækværket er ste-get. Herudover har TVIS store stigninger i priserne på el, der anvendes til at pumpe fjernvarmen rundt i ledningsnettet.
Varmeværkets egne udgifter til el er også steget betydeligt.
Varmeværket har besluttet, at det forventede underskud i 2022 på ca. 0,8 mio. kr. ikke skal føre til prisstigninger i 2022.
Jelling Varmeværk må dog varsle prisstigninger med virkning fra 1. januar 2023.
Den variable takst forventes at stige fra 437,50 kr. til 535 kr. pr. MWh (inkl. moms). Den faste beta-ling vil være uændret.
For et standardhus på 130 m2 og et årligt forbrug på 18,1 MWh udgør stigningen 1.765 kr. årligt (147 kr. pr. måned) svarende til 15,7%. For en standardlejlighed på 75 m2 og et årligt forbrug på 15 MWh udgør stigningen 1.463 kr. årligt (122 kr. pr. måned) svarende til 15,6%.
For mange boliger i Jelling vil prisstigningen være lavere end i forhold til et standardhus. Du kan via e-forsyning selv vurdere prisstigningen udfra dit normale årlige forbrug. E-forsyning findes her https://www.jelling-varmevaerk.dk/eforsyning/#/login eller som app. på mobiltelefonen. Login finder du i din normale betalingsoversigt fra Maj.
Formand, Klaus N. Andersen udtaler:
Vi er glade for at vi kan holde prisen i ro året ud, men vi er ærgerlige over, at vi må varsle disse pris-stigninger fra næste år. Ved tilslutningen til TVIS havde vi en forventning om at kunne tilbyde vore forbrugere stabile priser.
Vi må erkende, at krigen i Ukraine, og de generelle prisstigninger vi ser overalt, nu også rammer var-meværkets indkøb af bl.a varme og el.
Budgettet for 2023 og de endelige varmepriser i 2023 godkendes først i december.
Formand, Klaus N. Andersen udtaler:
Vi håber, at der i den kommende periode ikke sker yderligere prisstigninger, så de varslede priser hol-der.
Vi udsender information om de endelige priser i 2023 sammen med opkrævningen pr. 1. februar 2023. Til den tid vil vore forbrugere kunne se præcist størrelsen af deres a’contobetalinger for 2023.
Husk værkets hjemmeside, www.jelling-varmevaerk.dk.
Jelling Varmeværk
Nordkrogen 20B, 7300 Jelling
Pressemeddelelse - juni 2022 Side 2
Yderligere oplysninger v/Formand Klaus N. Andersen, tlf. 5155 5057.
Bestyrelsen, Jelling Varmeværk, juni 2022