Berigtigelse vedr. beregning af ny a’conto

6. januar 2020

Der er pr. 1. februar udsendt årsopgørelser vedr. 2019 samt beregning af ny a’conto.

Det fremgår af i følgesedlen til årsopgørelsen under afsnittet Budget 2020, at ”Dit skønnede forbrug i den kommende periode er fastsat efter det målte forbrug i 2019. Forbruget er omregnet til et ”normalår”. Normalåret er dog ændret, så det nu udregnes som et gennemsnit af de seneste 10 års graddage”, hvilket ikke er helt korrekt.

Der burde have stået ” Dit skønnede forbrug i den kommende periode er fastsat efter det målte forbrug i 2019. Forbruget er omregnet til et ”normalår”. Normalåret er dog ændret, så det nu udregnes, så det afspejler den samlede likviditetsvirkning af for meget og for lidt opkrævet a’conto de seneste 5 år”.

Selve beregningen af ny a’conto er beregnet korrekt.