Angående Jelling Varmeværks kommende samarbejde med TVIS

23. oktober 2020
Der gives albuer på aftalen.

 

Bestyrelsen for Jelling Varmeværk har gennem længere tid arbejdet med muligheden for at koble sig på TVIS – Trekantområdets fjernvarmeforsyning. TVIS har ansvaret for hovedpulsåren i fjernvarmesystemet i Trekantområdet, som består af et 83 kilometer langt rørsystem forbundet med ni fjernvarmeselskaber i Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle. Rørsystemet strækker sig fra Bredballe i nord til Sdr. Bjert i Kolding, og nu sker udvidelsen til Vamdrup via Lunderskov, og til Jelling og Bredsten-Balle via Skibet, Vejle i 2020 og 2021
Jelling Varmeværks formand, Frans Andersen siger:
”Det er afgørende i forhold Jelling Varmeværks værdier, at varmeforsyningen til værkets 1052 forbrugere er så grøn som muligt. Aftalen med TVIS bringer os så tæt på 100 % grøn varme som praktisk muligt. Vi har arbejdet på effektueringen af denne aftale i næsten 10 år. Også derfor er det en historisk dag for Jelling Varmeværk, hvor bæredygtigheden endvidere indbefatter prisnedsættelse, budgetsikkerhed og fjernelse er mange risici, der er forbundet med at have eget produktionsapparat. Forenklet betyder det, at Jelling Varmeværk i fremtiden får det varme vand leveret i stedet for selv at fremstille det. Jelling Varmeværk fortsætter således som et selvstændigt varmeværk. Solpanelanlægget fortsætter naturligvis sin produktion og kedelanlægget i Grønnegade bevares som spids- og reservelast, så byen aldrig vil gå kold. Som formand er jeg begejstret for aftalen.”

Se mere om TVIS på Facebooksiden: https://www.facebook.com/sammenomvarmen og på hjemmesiden: https://www.tvis.net/

Det skal fejres, Bredsten-Balle Kraftvarmeværk, TVIS og Jelling Varmeværks formænd klar til at åbne for boblerne.