Budget 2022 opgjort efter efter Varmeforsyningsloven.

DOWNLOAD
Budget 2022 Opgjort Efter Varmeforsyningsloven

Årsregnskaber og budgetter

DOWNLOAD
Regnskab 2020 Generalforsamlingsversion 22 06 2021 Final
DOWNLOAD
Regnskab 2019 Generalforsamlingsversion 16 06 2020 Final
DOWNLOAD
Regnskab 2018 - Generalforsamlingsversion.pdf
DOWNLOAD
Årsregnskab 2017-18.pdf