Budget 2022 opgjort efter efter Varmeforsyningsloven.

DOWNLOAD
Budget 2022 Opgjort Efter Varmeforsyningsloven

Årsregnskaber og budgetter

DOWNLOAD
Regnskab 2020 Generalforsamlingsversion 22 06 2021 Final

Årsregnskab 2021

DOWNLOAD
Regnskab 2021 – Generalforsamlingsversion V1
DOWNLOAD
Regnskab 2019 Generalforsamlingsversion 16 06 2020 Final
DOWNLOAD
Regnskab 2018 - Generalforsamlingsversion.pdf
DOWNLOAD
Årsregnskab 2017-18.pdf